Мовностилістичні функції антонімії в ідіостилі Валер’яна Підмогильного

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Індивідуальний авторський стиль є об’єктом різнобічних наукових досліджень, які здійснюються з метою більш глибокого проникнення в задум та ідею художнього твору, систему створених письменником образів, мовну структуру тексту тощо. Саме поняття ідіостилю потрактовують як поєднання низки компонентів, зокрема світобачення письменника, його мови, образів, думок, фантазій. Основним об’єктом вивчення вважається мова художніх творів, сукупність мовно-виражальних засобів, які вирізняють автора як індивідуальну особистість з-поміж інших митців.
Опис
Ключові слова
ідіостиль, мовностилістичні функції, авторська мова, художнє мовлення, антитеза, контрастність
Бібліографічний опис
Лошак А. В. Мовностилістичні функції антонімії в ідіостилі Валер’яна Підмогильного / А. В. Лошак // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали IX Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Бердянськ, 11 листопада 2022 р. ) : зб. публікацій / гол. ред. С. Глазова. - Бердянськ : БДПУ, 2022. - С. 111-114.