Формування ціннісних орієнтацій учнів під час проведення позакласного заходу «#Me Too. Не бійся говорити про насилля!» з іноземної мови (англійська) в 10-11 класах закладів загальної середньої освіти

Анотація
У статті досліджено специфіку формування ціннісних орієнтацій учнів під час вивчення іноземної мови (англійської) в 10-11 класах в закладах загальної середньої освіти. Саме юнацький вік (16-21) є найбільш сприятливим для становлення світосприйняття, формування ціннісних орієнтацій, що закріплюються протягом життя людини в процесі навчання, соціалізації та адаптації. На старшому рівні (10-11 класи) учні прагнуть до всебічного розвитку. У той же час у цьому віці зростає соціальна активність, інтерес до іншої статі. Однак, варто врахувати, що підлітки не є психологічно зрілими і часто не наважуються говорити про свої проблеми вголос. Освітнє, виховне і розвиваюче значення має позакласна робота з іноземної мови в 10-11 класах. Під час проведення позакласного заходу вчитель може донести необхідну і корисну інформацію молоді, сприяти вихованню формуванню ціннісної орієнтації учнів, попередити наслідки негативних впливів соціуму. У статті ми запропонували розробку позакласного заходу «#Me too. Не бійся говорити про насилля!», який виходить за межі обов’язкової освітньої програми. Під час проведення вчитель має змогу надати новий матеріал, виховати креативні здібності, сформувати ціннісні орієнтації учнів. Він має на меті удосконалення знань, навичок і вмінь учнів на уроках з англійської мови, оскілки школярі знайомляться з новою лексикою, у тому числи неологізмами, що виникли під впливом суспільного руху Me too. Позакласний захід «#Me too. Не бійся говорити про насилля!» має велике виховне значення, оскільки виховує у юнаків та дівчат повагу до гідності, співчуття до людей, право на недоторканість особистості.
Опис
Ключові слова
Ціннісні орієнтації, особистість, позакласна робота, англійська мова
Бібліографічний опис
Богданова М. Формування ціннісних орієнтацій учнів під час проведення позакласного заходу «#Me Too. Не бійся говорити про насилля!» з іноземної мови (англійська) в 10-11 класах закладів загальної середньої освіти / Марина Богданова, Марія Богданова // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2022. – Вип. 3. – С.155–163.
Зібрання