Звертання в структурі речень спонукальної модальності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Завдяки мові людина виражає свої думки, почуття й волевиявлення. Потреби такого спілкування забезпечують різні типи речень, які мають великі можливості для якнайточнішого вираження змісту повідомлюваного та передачі різноманітних відношень. Вияв конкретного зв'язку змісту, вираженого в реченні, з дійсністю називають модальністю.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ганзина В. О. Звертання в структурі речень спонукальної модальності / В. О. Ганзина // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали VІІI Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Бердянськ, 21– 22 жовтня 2020 р.) : зб. тез / гол. ред. С. Глазова. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – С. 16–18.