Виховний простір становлення соціально-активної особистості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті розглянуто проблеми створення сприятливих соціально- педагогічних умов для формування соціально активної особистості. Розкрито сутність понять виховна система, виховне середовище. Обґрунтовано актуальність виховного простору, в якому відбувається становлення соціально активної особистості та розвиток її здібностей.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Тургенєва А. О. Виховний простір становлення соціально-активної особистості / А. О. Тургенєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О Лазарев, О. І. Огієнко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011. – № 2 (12). – С. 47–53.
Зібрання