Переклад англійських економічних термінів українською мовою

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті проаналізовано основні проблеми та особливості перекладу англійських економічних термінів українською мовою. Особлива увага звертається на можливі варіанти перекладу економічних термінів. Виявлено, що процес перекладу полягає у максимально точному підборі еквівалента або ж (якщо еквівалента не існує) в не менш точній його заміні з метою досягнення якомога точного перекладу, що відповідає структурі, змісту, та логічній послідовності оригіналу. Ґрунтовно проаналізовано основні прийоми перекладу. Розглянуто лексичні та граматичні явища, що спричиняють труднощі перекладу англійської економічної термінології.
Опис
The article analyzes the main problems and peculiarities of the English economic terms translation into Ukrainian. Particular attention is drawn to possible variants of the economic terms translation. It was found that the translation process consists in the maximum accurate selection of the equivalent or its replacement in order to achieve as accurate translation as possible that corresponds to the structure, content, and logical sequence of the original. The main methods of translation are thoroughly analyzed. The lexical and grammatical phenomena that cause difficulties of the translation of English economic terminology are considered.
Ключові слова
Термін, термінологія,, переклад,, омоніми, семантика, лексика, значення
Бібліографічний опис
Тимощук Н. Переклад англійських економічних термінів українською мовою / Наталія Тимощук // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 15. – С. 108–113.
Зібрання