Особливості службового листування в галузі міжнародного права

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Односкладні речення – цілком самостійні синтаксичні одиниці, що становлять своєрідну щодо структури і змісту синтаксичну категорію з властивими їй різновидами, виявами та функціями. Речення з одним головним членом мають широкі виражальні можливості і специфіку уживання в усіх стилях мовлення, відповідно здавна привертали увагу вчених. Виділяють власне буттєві, або екзистенційні, вказівні та оцінно-буттєві називні односкладні конструкції. Номінативні речення функціюють найчастіше в художніх описах.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Гончаренко М. В. Особливості службового листування в галузі міжнародного права / М. В. Гончаренко // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали VІІI Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Бердянськ, 21– 22 жовтня 2020 р. ) : зб. тез / гол. ред. С. Глазова. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – С. 21–23.