Мовленевий і пізнавальний розвиток дошкільників засобами мультимедіа

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Представлено наукові розвідки стосовно використання мультимедійних засобів (Microsoft Power Point, Move Maker тощо) у корекційно-розвитковій роботі з дітьми дошкільного віку спрямованої на мовленнєвий та пізнавальний розвиток.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Старцева А. О. Мовленнєвий і пізнавальний розвиток дошкільників засобами мультимедіа / А. О. Старцева // Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 13 травня 2010 року. - Бердянськ : БДПУ, 2010. - Т. 1. Педагогічні науки. - C. 80-82.