Практичні приклади та переваги використання інтерактивних методів навчання при викладанні дисциплін екологічного спрямування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Основним пріоритетом при викладанні дисциплін екологічного спрямування є створення в студентів просторового уявлення про системність процесів, що відбуваються на різних рівнях зв’язків в екосистемах, формування усвідомлення екологічних змін, які швидкими темпами відбуваються в глобальному масштабі. Відмінною рисою при роботі зі здобувачами інших спеціальностей є те, що скоріш за все екологія не стане їх подальшим професійним пріоритетом, але вони мають чітко усвідомити, що екологічний складник – це один з ключових базисів сталого розвитку, потенціал для міжнародного співробітництва в усіх без винятку професійних сферах. Саме екологічно свідомий підхід має стати підґрунтям подальшої професійної діяльності, світоглядною концепцією та буденною звичкою кожної людини. У статті проаналізовано інтерактивні форми, методи, прийоми і технології професійного навчання, які визнані найефективнішими та вже не перший рік утримують пріоритетну позицію серед рекомендованих підходів для застосування в освітньому процесі. Такі форми навчання показують високу результативність при викладанні дисциплін екологічного спрямування у ЗВО. За рахунок спільної взаємодії між учасниками освітнього процесу відбувається обмін iнфopмaцiєю, моделювання проблемних ситуацій та побудова концепції їх спільного вирішення, зaнуpення в реальну атмосферу спільної комунікації, обговорення та підсумовування отриманих результатів. Такий підхід дозволяє активізувати освітній процес, зробити його цікавішим, а головне – результативнішим. Спираючись на власний досвід викладання дисциплін екологічного спрямування, було виокремлено перелік інтерактивних методів, застосування яких в освітньому процесі дозволяє суттєво підвищити відсоток сприйняття матеріалу здобувачами вищої освіти. Застосування будь-якого із запропонованих методів супроводжується колективним обговоренням, аналізом та синтезом інформації, підсумовуванням загальних ідей та пропозицій.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Скиба В. Практичні приклади та переваги використання інтерактивних методів навчання при викладанні дисциплін екологічного спрямування / Вікторія Скиба, Максим Ганчук, Наталія Вознюк, Олена Ліхо // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2023. – Вип. 1. – С. 372–385.
Зібрання