Цифрова педагогіка як складник педагогічної науки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Схарактеризовано цифрову педагогіку як галузь педагогічних знань зі специфічною та розгорнутою проблематикою. Обґрунтовано доцільність розроблення й упровадження в освітній процес закладів вищої педагогічної освіти відповідної навчальної дисципліни
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Барбашова І. А. Цифрова педагогіка як складник педагогічної науки / І. А. Барбашова // Цифрові технології у професійній діяльності : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., [м. Бердянськ], 12–13 травня 2023 р. – Запоріжжя : БДПУ, 2023. – С. 15–20.