Між життям і смертю: «голодова» проблематика в українській діаспорній дитячій літературі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглядається тема Голодомору 1932–1933 рр. в Україні, що порушується в повістях Ольги Мак та Лесі Бризгун-Шанти. Основна увага зосереджена на розкритті двоїстості мотиву смерті в художніх текстах українських діаспорних письменниць. Акцентована увага на життєствердному пафосі творів про Великий Голод в Україні. Розглянуто образи героїв як носіїв колективної (культурної) ідентичності, осмислення яких українською молоддю веде до відкриття особистої ідентичності та формування активної громадської позиції.
Опис
The article deals with Holodomor in 1932–1933 in Ukraine, which is represented in the stories of Olga Mak and Lesia Bryzgun-Shanta. This paper focuses on revealing the duality of the death motive in the novels of Ukrainian Diaspora writers. The emphasis is put on the life-affirming pathos of works about the Great Famine in Ukraine.
Ключові слова
Проза про Голодомор, дитяча література, українська діаспора, особиста та культурна ідентичності
Бібліографічний опис
Варданян М. Між життям і смертю: «голодова» проблематика в українській діаспорній дитячій літературі / Марина Варданян // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 14. – С. 108–113.
Зібрання