Методологія наукових досліджень та грантово-проєктної діяльності : робоча програма на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Робоча програма освітнього компонента "Методологія наукових досліджень та грантово-проєктної діяльності" за освітньою програмою «Поствоєнна соціально-психологічна реабілітація» на 2023-2024 н. р. Метою курсу є формування у здобувачів знань щодо методології написання та управління науковими дослідженнями та проєктами, програмами, а також набуття навичок впровадження результатів наукового дослідження і проєктних рішень у практичній діяльності. Предмет курсу: процеси написання та управління науковими дослідженнями і проєктами, програмами, що здійснюються з використанням спеціальних методів та інструментів, задля вирішення дослідницьких та соціальних завдань у пост воєнній соціально-психологічній реабілітації.
Опис
Working program of the educational component "Methodology of scientific research and grant-project activity" under the educational program "Post-war socio-psychological rehabilitation" for 2023-2024. The purpose of the course is to form the applicants' knowledge of the methodology of writing and managing scientific research and projects, programs, as well as acquiring skills in introducing the results of scientific research and project solutions in practical activities. Subject of the course: the processes of writing and managing scientific research and projects, programs carried out using special methods and tools to solve research and social problems in the post of military socio-psychological rehabilitation.
Ключові слова
наука, наукове дослідження, грант, проєкт, програма, методологія, science, scientific research, grant, program, methodology
Бібліографічний опис
Попова А. С. Методологія наукових досліджень та грантово-проєктної діяльності : робоча програма освітнього компонента за освітньою програмою «Поствоєнна соціально-психологічна реабілітація» на 2023-2024 н.р. –Запоріжжя : БДПУ, 2023. – 18 с.