Професійно-комунікакативна культура майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти як підґрунтя для формування «soft-skills»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Рівненський державний гуманітарний університет
Анотація
Розкрито зв’язок сформованої професійно-комунікативної культури вихователя і м’яких навичок. Подано визначення, компоненти та критерії сформованості професійно-комунікативної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти.
Опис
The connection between the formed professional and communicative culture of the educator and soft skills is revealed. The definition, components and criteria for the formation of the professional and communicative culture of future teachers of preschool education institutions are provided.
Ключові слова
М’які навички, професійно-комунікативна культура, вихователь закладу дошкільної освіти, Soft skills, professional and communicative culture, preschool education institutions
Бібліографічний опис
Мороз-Рекотова Л. В. Професійно-комунікативна культура майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти як підґрунтя для формування «soft-skills» / Л. В. Мороз-Рекотова // Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти : матеріали ІІІ Міжнародних педагогічних читань пам’яті професора Т. І. Поніманської (22 жовтня 2020 р., м. Рівне). – Рівне : Рівненський державний гуманітарний університет, 2020. – С. 141–144.