Фізичне виховання : силабус навчальної дисципліни за освітньою програмою "051 Економіка","072 Фінанси,банківська справа,страхування та фондовий ринок","014 Середня освіта (Історія)","032 Історія та археологія","073 Менеджмент","081 Право" на 2023-2024 н.р.(I рівень здобувачів освіти)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Підготовка майбутніх фахівців до високопродуктивної праці, виховання у студентів потреби в систематичних заняттях фізичними вправами для підтримки свого належного фізичного та психічного стану в залежності від психофізичних навантажень та з урахуванням особливостей їх майбутньої професійної діяльності, зміцнення здоров’я, а також отримання умінь і навичок для застосування різноманітних методів та засобів фізичної культури в майбутній професійній діяльності та формування в різних верств населення престижності здоров’я та здорового способу життя.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Некрасов Г. Фізичне виховання : силабус навчальної дисципліни за освітньою програмою "051 Економіка","072 Фінанси,банківська справа,страхування та фондовий ринок","014 Середня освіта (Історія)","032 Історія та археологія","073 Менеджмент","081 Право" на 2023-2024 н.р. (I рівень здобувачів освіти). - Запоріжжя : БДПУ,2023 . - 5 с.