Технологічні інновації у розробці психологічних тестів з використанням цифрових технологій

Анотація
Актуальність теми полягає у постійно зростаючій потребі адаптації освітнього процесу до викликів сучасного глобалізованого світу, серед яких особливо актуальними є питання булінгу, соціальної інтеграції та особистісного розвитку. Статистика свідчить, що проблеми поведінкових відхилень та соціальної адаптації серед молоді не втрачають своєї гостроти, а іноді навіть загострюються через збільшення цифрової інтеракції та зменшення безпосереднього спілкування. Традиційні методи діагностики та корекції часто виявляються неефективними у новітньому інформаційному середовищі, що зумовлює необхідність впровадження інноваційних технологічних рішень
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Алєксєєва Г. М., Кравченко Н. В., Хатько А. В. Технологічні інновації у розробці психологічних тестів з використанням цифрових технологій. International scientific-practical conference “Current issues of science, education and technology in modern conditions”: conference proceedings (Aarhus, Denmark, March 12, 2024). Aarhus, Denmark: Scholarly Publisher ICSSH, 2024. 6 -8.