Лінгвістичний аналіз: практикум : силабус навчальної дисциплінина на 2023-2024 навчальний рік ОП «Середня освіта (українська мова і література)»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Лінгвістичний аналіз: практикум» є практичне осмислення теоретичної проблеми тексту всіх функціональних стилів української мови, особливо художнього тексту. Предметом лінгвістичного аналізу тексту є виділення і характеристика системи рівневих мовних одиниць, що організують спеціально відібрані уривки літературних і публіцистичних творів, які вивчаються в середній школі. В обсяг курсу входить лінгвістична характеристика всіх мовних одиниць, наявних у структурі аналізованих текстів, починаючи з елементарних – фонем – і завершуючи синтаксемами, причому в аналізі художніх текстів необхідно спинитися й на мовностилістичних виражально-зображальних засобах. Основним завданням вивчення дисципліни є виявлення шляхом комплексного лінгвістичного аналізу системи естетичних співфункцій усіх мовних одиниць і їхніх категорій, що беруть участь у створенні системи художніх образів у певному тексті. Вивчення словесної образної системи літературно- художнього твору включає аналіз усіх засобів і способів та форм словесного мистецтва, мовностилістичної структури образів – лірики, драми, роману і повісті, тобто всю лінгвістичну структуру літературно-художнього твору, щоб в аналізі форми побачити зміст.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис