Формування базових навичок медіації у майбутніх учителів початкової школи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянськ : БДПУ
Анотація
У тексті проаналізовано сучасний підготовчий процес майбутніх педагогів, висвітлено необхідність формування всебічно розвиненої особистості з акцентом на соціальні функції, зокрема вирішення конфліктів через медіацію. Зазначено, що явища цькування та булінгу стають все поширенішими серед молодшого шкільного віку, тому вчителям необхідно втручатися та формувати навички медіації. Проаналізовано позитивний вплив медіації на розвиток особистостей, наведено переваги такого підходу, як взаємоприйнятний варіант вирішення конфліктів, де сторони беруть відповідальність за прийняття та виконання рішення. Звернено увагу на важливість вдосконалення навичок медіатора для ефективного вирішення конфліктів. Зазначено, що процес медіації в школі базується на комунікативних навичках педагога, таких як ефективне спілкування та відновлювальна комунікація. Виділено, що організація вчителем діалогу між конфліктуючими сторонами дозволяє їм розглядати ситуацію з різних точок зору та приймати обґрунтовані рішення. Зроблено висновок про необхідність формування навичок медіації у майбутніх вчителів початкової школи для подальшого покращення процесу навчання та вирішення конфліктних ситуацій. Зазначено, що вчителі повинні володіти відповідними техніками комунікації та враховувати принципи медіації в своїй роботі. Проаналізовано навички активного слухання, висвітлено їхню роль у процесі медіації та взаємодії між співрозмовниками. Зазначено, що невербальна комунікація включає різноманітні елементи, такі як погляд, міміка, жести, які підтверджують контакт і виражають увагу до співрозмовника. Визначено ефективні прийоми навичок активного слухання, такі як використання пауз, іменування відчуттів, прояснення та уточнення інформації. Звернено увагу на важливість технік перефразування та резюмування для розуміння і вираження емоцій співрозмовників. Особливу увагу звернено на техніку "Кільце", яка відображає всі навички активного слухання і є ключовим інструментом медіатора. Зазначено, що запитання є невід’ємною частиною діалогу, розглянуто різновиди запитань – відкриті та закриті. Зроблено висновок про те, що формування навичок медіації важливою частиною підготовки майбутніх педагогів початкових класів. Відзначено, що це сприяє не лише вирішенню конфліктів, але і розвитку ключових життєвих навичок, необхідних для сучасної освіченої особистості.
Опис
Ключові слова
медіація, навички медіатора, комунікативні навички, активне слухання, навички медіації
Бібліографічний опис
Сердюк Н. І. Формування базових навичок медіації у майбутніх учителів початкової школи / Н. І. Сердюк // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (14 вересня 2018 р., Бердянськ). – Бердянськ : БДПУ, 2018. – С. 146–149.