Основи академічного письма: силабус освітнього компоненту для здобувачів спеціальності 014. Середня освіта

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Мета та предмет курсу: засвоїти найважливіші теоретичні відомості про академічне письмо, методологію та технологію наукових досліджень; удосконалити комунікативну компетентність шляхом створення академічних текстів професійного спрямування. Завдання курсу: 1. Ознайомити здобувачів вищої освіти зі специфікою академічного письмового мовлення. 2. Виробити навички правильного оформлення покликань і бібліографічного списку джерел за українськими і міжнародними стандартами, дотримуючись принципів академічної доброчесності. 3. Сформувати академічну грамотність. 4. Виробити вміння правильно структурувати й оформлювати наукову роботу. 5. Інтегрувати набуті знання для оптимізації наукових досліджень.
Опис
Ключові слова
академічна грамотність, академічне письмо, критичне мислення, академічна доброчесність, академічна культура, авторське право, інтелектуальна власність, плагіат, компіляція, академічний текст
Бібліографічний опис