Світові моделі та стандарти підготовки фахівців до соціально-педагогічної роботи : силабус (ОПП "Соціальна педагогіка")

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус з дисципліни "Світові моделі та стандарти підготовки фахівців до соціально-педагогічної роботи" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми "Соціальна педагогіка".
Опис
Ключові слова
соціальний педагог, соціальний працівник, соціальна політика, соціальна робота
Бібліографічний опис
Гуренко О. І. Світові моделі та стандарти підготовки фахівців до соціально-педагогічної роботи : силабус для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми "Соціальна педагогіка". - Запоріжжя : БДПУ. - 8 с.