Тенденції щодо організації та кадрового забезпечення логопедичної допомога в післявоєнний період в умовах села

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Друк–Сервіс
Анотація
У роботі розглянуто еволюцію логопедичної допомоги дітям з вадами мовлення у дошкільному віці протягом 20-х - 50-х років минулого століття. Висвітлено, як починаючи з 20-х років, видатні дефектологи активно дискутували питання про важливість логопедичної підтримки у дошкільному віці. В подальшому виявлено зрозуміння, що логопедична допомога важлива не лише у спеціалізованих установах, але й у дошкільних закладах.
Опис
The paper examines the evolution of speech therapy assistance to children with speech impairments during the preschool age throughout the 1920s to the 1950s. It highlights how starting from the 1920s, prominent defectologists actively discussed the significance of speech therapy support during the preschool years. Subsequently, an understanding emerged that speech therapy assistance is crucial not only in specialized institutions but also in preschool establishments.
Ключові слова
логопедична допомога, фахівці-логопеди, сільська місцевість, speech therapy assistance, speech therapy specialists, post-war period, rural areas
Бібліографічний опис
Мицик Г. М. Тенденції щодо організації та кадрового забезпечення логопедичної допомога в післявоєнний період в умовах села / Г. М. Мицик // Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії педагога з дитиною : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., (Кам’янець-Подільський, 19–20 жовтня 2017 р.). – Кам’янець-Подільський : Друк–Сервіс, 2017. – С. 148–150.