Аналіз господарської діяльності підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою навчальної дисципліни "Аналіз господарської діяльності підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу" є надання студентам ґрунтовних теоретичних знань та практичних навичок з питань аналізу результатів діяльності підприємства в умовах функціонування ринкових відносин, озброєння майбутніх фахівців сучасною науковою методологією, передбачення економічних наслідків управлінських рішень та їх обґрунтування на підставі використання принципів і методів аналізу та пошуку резервів з метою забезпечення ефективності господарювання на рівні підприємства як первинної ланки виробництва. Основними завданнями є придбання студентами теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для кваліфікованого вирішення практичних задач при проведенні аналізу діяльності підприємства, при плануванні та контролю, а також подальшого вдосконалення процесу контролю на підприємствах, яке передбачає опанування сучасних прийомів та методів економічного аналізу в сучасних умовах.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис