Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої діяльності в Новій українській школі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У науковій статті проаналізовано нормативно-правову документацію з організації фізичного виховання в умовах Нової української школи, а саме: Державний стандарт базової середньої освіти, Концецію Нової української школи, Модельну навчальну програму «Фізична культура. 5-6 класи». Аналізуючи Модельну навчальну програму «Фізична культура. 5-6 класи», визначено, що основу фізкультурно-оздоровчої діяльності в Новій українській школі складають заходи «Ліг активних учнів та учениць здорової України». У процесі дослідження проведено анкетування здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) щодо визначення сучасного стану підготовки до фізкультурно-оздоровчої роботи в Новій українській школі. У результаті анкетування визначено, що майбутні вчителі фізичної культури відчувають нестачу знань про зміст фізкультурно-оздоровчої діяльності в Новій українській школі, а саме, про заходи, що складають основу «Ліг активних учнів та учениць здорової України. Тому процес їх підготовки до фізкультурно-оздоровчої діяльності в Новій українській школі потребує вдосконалення та пошуку нових ефективних методик навчання, серед яких ми пропонуємо вибіркові дисципліни. У статті представлено зміст програми навчальної дисципліни «Фізична культура в Новій українській школі» для вільного вибору здобувачами вищої освіти, метою якої є ознайомлення студентів з особливостями проведення уроків фізичної культури у закладах загальної середньої освіти та здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності в умовах Нової української школи. Основними завданнями вивчення дисципліни «Фізична культура у Новій українській школі» є формування в здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок, необхідних для реалізації вимог Нової української школи в процесі фізичного виховання. Вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Фізична культура в Новій українській школі» сприятиме набуттю умінь та навичок реалізовувати зміст предмета «Фізична культура» для учнів початкової та базової середньої школи та організовувати фізкультурно-оздоровчу діяльність в умовах Нової української школи.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Самсутіна Н. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої діяльності в Новій українській школі / Наталя Самсутіна // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2023. – Вип. 1. – С.362–371.
Зібрання