Формування самоосвіти викладачів закладів вищої освіти у сфері фізичного виховання до професійної діяльності в умовах дистанційного навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Розгляд питання самоосвіти викладачів ЗВО зумовлений запитами системи вищої освіти щодо підготовки висококваліфікованих кадрів у професійній сфері діяльності та потребою фахівців в особистісно-професійному зростанні і саморозвитку. У статті обґрунтовано необхідність самоосвіти викладачів закладів вищої освіти в умовах дистанційного навчання, визначено сутність самоосвіти викладачів та їхню готовність до такої діяльності, технологію організації самоосвіти. На підставі емпіричного дослідження з використанням анкетування було виявлено рівень готовності викладачів ЗВО до самоосвітньої діяльності на період до та після введення карантинних обмежень і переходу на навчання в дистанційному режимі. Виділено організаційно-педагогічні умови готовності до самоосвітньої діяльності, що стали основою висунутих практичних рекомендацій. Удосконалення рівня професійної компетентності викладачів – один із основних напрямків реформування системи освіти. Формою вдосконалення рівня професійної компетентності викладачів ЗВО є професійний саморозвиток шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності. Сучасна педагогіка потребує висококваліфікованих фахівців, здатних творчо підходити до організації навчально-виховного процесу та досягати високих якісних результатів. До обов'язків викладачів входить постійне підвищення власного професійного рівня та педагогічної майстерності, забезпечення необхідної науково-теоретичної та методичної якості викладання дисциплін в обсязі програми освіти за спеціальністю тощо. Саме тому основним способом розвитку професійної компетентності, що є максимально повним освоєнням, оновленням, збільшенням і поглибленням знань, узагальненням педагогічного досвіду за допомогою діяльності з саморозвитку та вдосконалення особистості, стає самоосвіта. При цьому здатність викладачів ЗВО отримати необхідні педагогічні знання, уміння, навички та сприятиме не лише їх самореалізації як в особистісній, так і професійній діяльності, а й якісній підготовці здобувачів освіти.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Козловська С. Формування самоосвіти викладачів закладів вищої освіти у сфері фізичного виховання до професійної діяльності в умовах дистанційного навчання / Світлана Козловська // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2023. – Вип. 1. – С.279–288.
Зібрання