Методика роботи з дітьми з емоційно-поведінковими порушеннями : силабус освітнього компонента за освітньою програмою «Логопедія. Спеціальна психологія» на 2023–2024 навчальний рік

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними принципами та підходами до роботи з дітьми, що мають емоційно-поведінкові порушення; розвиток навичок та компетенцій для ефективного виявлення, оцінки та корекції емоційно-поведінкових порушень; підготовка майбутніх фахівців до розробки та реалізації індивідуальних корекційних планів та стратегій взаємодії з цією категорією дітей. Предметом цієї дисципліни є вивчення різноманітних емоційно-поведінкових порушень у дітей, включаючи їх причини, прояви та вплив на розвиток та навчання. Вона охоплює комплексні підходи до оцінки цих порушень, планування та впровадження цілеспрямованих втручань, а також використання терапевтичних технік, адаптованих до індивідуальних потреб. Додатково, дисципліна зосереджена на розвитку співпраці з сім'ями, освітянами та іншими фахівцями для підтримки соціального, емоційного та академічного зростання дитини. Вона також включає дослідження актуальних наукових робіт, практик, заснованих на доказовій базі, та політичних аспектів, пов'язаних з освітою та лікуванням дітей з емоційно-поведінковими порушеннями. Метою є надання студентам глибокого розуміння складностей, які виникають, та навичок, необхідних для здійснення позитивного впливу на життя постраждалих дітей.
Опис
Ключові слова
емоційно-поведінкові порушення, соціальна адаптація
Бібліографічний опис
Лопатіна Г. О. Методика роботи з дітьми з емоційно-поведінковими порушеннями : силабус освітнього компонента за освітньою програмою «Логопедія. Спеціальна психологія» на 2023–2024 навчальний рік. – Запоріжжя : БДПУ, 2023. – 8 с.