Становлення суб’єктної позиції студента як необхідна умова формування ціннісно зорієнтованої професійної компетентності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Молодь і ринок
Анотація
У статті обгрунтовується, що концептуально значущою умовою створення системи професійної освіти, яка відповідає вимогам інтеграції України у світовий освітній простір на основі якості, є реалізація положень компетентнісного підходу. Доведено, що ціннісна складова професійної компетентності вимагає сформованості суб’єктної позиції студента, яка, своєю чергою, зумовлює його потребу і здатність до самовдосконалення, самореалізації, професійного росту, визначає спрямованість майбутнього фахівця на результат освіти в діяльнісному вимірі.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ілішова О. Становлення суб’єктної позиції студента як необхідна умова формування ціннісно зорієнтованої професійної компетентності / Вишківська В., Черепинська А., Ілішова О., Войчун О. // Молодь і ринок. – 2022. – №1 (199). – С. 95–101.
Зібрання