Сучасні системи навчання математичної освітньої галузі в початковій школі : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік для ОП "Початкова освіта"

Ескіз недоступний
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні системи навчання математичної освітньої галузі в початковій школі» є оволодіння майбутніми вчителями початкової школи методикою застосування сучасних навчальних технологій для подальшого використання в практичній діяльності (зокрема при викладанні математичної освітньої галузі).
Опис
Ключові слова
система, технологія, освітня технологія, технологія організації взаємодії вчителя та учнів, технологія формування загальнонавчальних умінь та навичок, диференційоване навчання, проєктна діяльність, ігрова навчальна технологія, критичне мислення
Бібліографічний опис