Шкільний курс правознавства з методикою навчання правознавства : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік, спеціальність: 014 Середня освіта (Історія)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Силабус «Шкільний курс правознавства з методикою навчання правознавства» містить детальний опис шести змістових модулів даного предмету, політику курсу, систему оцінювання та список рекомендованих джерел. Метою курсу «Шкільний курс правознавства з методикою навчання правознавства» є здобуття майбутніми вчителями історії та правознавства знань про структуру шкільної правової освіти, що відображається у навчальних програмах, підручниках, посібниках. Також під час вивчення дисципліни у здобувачів освіти має сформуватися розуміння мети навчання шкільних правознавчих курсів, розділів, окремих уроків. Окрема увага буде приділятися методиці викладання правознавства у базовій загальноосвітній та профільній школі.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис