Основи корпоративної соціальної відповідальності : робоча програма на 2023–2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Робоча програма освітнього компонента "Основи корпоративної соціальної відповідальності" за освітньою програмою «Соціальна педагогіка» на 2023-2024 н. р. Метою курсу є формування сучасних знань про принципи, методи та підходи до сутності та змісту корпоративної соціальної відповідальності та корпоративного волонтерства у діяльності сучасної організації в контексті цілей сталого розвитку; формування практичних навичок у майбутніх соціальних працівників у галузі розробки, реалізації та впровадження програм корпоративної соціальної відповідальності та корпоративного волонтерства інтегрованих у стратегію організації. Предмет курсу: є теоретико-методичні та організаційні засади створення та реалізації програм корпоративної соціальної відповідальності та корпоративного волонтерства.
Опис
The working program of the educational component "Fundamentals of Corporate Social Responsibility" under the educational program "Social Pedagogy" for 2023-2024. The aim of the course is to form modern knowledge about the principles, methods and approaches to the essence and content of corporate social responsibility and corporate volunteering in the activities of a modern organization in the context of sustainable development goals; formation of practical skills of future social workers in the development, implementation and implementation of corporate social responsibility and corporate volunteering programs integrated into the organization's strategy. Subject of the course: there are theoretical, methodological and organizational principles for the creation and implementation of programs of corporate social responsibility and corporate volunteering.
Ключові слова
соціальна відповідальність, корпоративна соціальна відповідальність, корпоративне волонтерство, цілі сталого розвитку, social responsibility, corporate social responsibility, corporate volunteering, sustainable development goals
Бібліографічний опис
Попова А. С. Основи корпоративної соціальної відповідальності : робоча програма підготовки здобувачів ІІ рівня вищої освіти освітнього компонента за освітньою програмою «Соціальна педагогіка» на 2023-2024 н.р. – Запоріжжя : БДПУ, 2023. – 18 с.