Про оновлення підготовки вчителів-логопедів у закладах вищої освіти України в умовах євроінтеграції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЕІДМУ «КПУ»
Анотація
Глобалізація та інтеграція Європи вимагають національну освіту в Україні адаптувати до світових стандартів. Стаття досліджує розвиток системи підготовки логопедів у різних країнах Європи. Детально аналізуються моделі підготовки логопедів у країнах Європи, вказуючи на різні підходи до організації професійної освіти. Описано структуру та зміст підготовки логопедів за європейськими стандартами.
Опис
Globalization and European integration require national education in Ukraine to be adapted to world standards. The article examines the development of the speech therapist training system in various European countries. The training models of speech therapists in European countries are analyzed in detail, pointing to different approaches to the organization of professional education. The structure and content of the training of speech therapists according to European standards are described.
Ключові слова
глобалізація, європейська інтеграція, професійна підготовка вчителів-логопедів, освітні моделі, європейські стандарти, European integration, globalization, professional training of speech therapists, educational models, European standards
Бібліографічний опис
Мицик Г. М. Про оновлення підготовки вчителів-логопедів у закладах вищої освіти України в умовах євроінтеграції / Г. М. Мицик // Актуальні напрями забезпечення євроінтеграційного розвитку України : матеріали науково-практичної конференції / за ред. В.С. Ткаченко, Т.В. Савченко. – Енергодар : ЕІДМУ «КПУ», 2019. – С. 66–70.