Психологічні основи організації ефективної взаємодії учасників освітнього процесу в умовах інклюзії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Анотація
В умовах інклюзивного навчання необхідно формувати у вчителів, учителів-дефектологів, батьків, однолітків адекватні установки щодо дитини з особливими потребами: дивитися на неї як на людину з певним потенціалом, приймати її такою, яка вона є, з усіма її особливостями. У класі для такої дитини варто забезпечити позитивне емоційне самопочуття, різноманітні контакти з іншими дітьми. З метою забезпечення виникнення взаємних симпатій і стійких контактів між дітьми необхідно включати учнів із особливими освітніми потребами в колективну діяльність
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сизко Г. Психологічні основи організації ефективної взаємодії учасників освітнього процесу в умовах інклюзії / Г. Сизко // Раціогуманістичні студії : збірник тез наукових доповідей методологічного семінару, присвяченого 47-річчю лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. - Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2020. - С. 88–90.