Практика соціальної підтримки дітей раннього віку у процесі адаптації до закладу дошкільної освіти в умовах війни

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У кваліфікаційній роботі визначено основні підходи до визначення поняття “соціальна адаптація” та “соціальна підтримка”, проаналізовано їхні основні чинники; охарактеризовано особливості розвитку та механізми соціалізації та адаптації дитини раннього віку у контексті проблеми дослідження; досліджено рівень сформованості соціальної адаптації дітей раннього віку до умов закладу дошкільної освіти; розроблено технологію соціальної підтримки та адаптації дітей раннього віку до ЗДО в умовах війни; проаналізовано результати експериментальної роботи з соціальної адаптації дітей раннього віку до умов закладу дошкільної освіти.
Опис
The qualification work defines the main approaches to the definition of the concepts of "social adaptation" and "social support," analyzes their main factors; features of development and mechanisms of socialization and adaptation of an early child in the context of the research problem are characterized; the level of formation of social adaptation of young children to the conditions of preschool education institution is investigated; developed technology for social support and adaptation of young children to RES in war conditions; the results of experimental work on the social adaptation of young children to the conditions of preschool education institution are analyzed.
Ключові слова
соціальна адаптація, соціальна підтримка, механізми соціалізація та адаптації, діти раннього віку, заклад дошкільної освіти, технологія соціальної підтримки, social support, social support, socialization and adaptation mechanisms, early childhood, preschool education institution, social support technology
Бібліографічний опис
Козакова А. Практика соціальної підтримки дітей раннього віку у процесі адаптації до закладу дошкільної освіти в умовах війни : кваліфікаційна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 213 Соціальна робота / наук. кер. К. Петровська. – БДПУ, 2023. – 93 с.