Логопедія : силабус освітнього компонента за освітньою програмою «Логопедія. Спеціальна психологія» на 2023-2024 навчальний рік

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни є озброєння здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти системою загальнодидактичних та спеціальних професійних знань, формування уявлень про причини, механізми, засоби попередження, виявлення та усунення різних мовленнєвих порушень у дітей та дорослих, що забезпечують повноцінний загальний особистісний розвиток дітей, їх подальше успішне навчання та освіту. Предметом цієї дисципліни є вивчення базових принципів і методик навчання, які застосовуються у роботі з дітьми та дорослими з мовленнєвими порушеннями; вивчення різних типів мовленнєвих порушень, їхніх причин, симптомів та діагностики; освоєння практичних методик і інструментів для виявлення, діагностики та корекції мовленнєвих порушень; методи та засоби для попередження мовленнєвих порушень, включаючи ранню діагностику та втручання; вивчення взаємозв'язку мовленнєвих порушень з психічним і соціальним розвитком особистості; інтеграція з іншими дисциплінами; способи оцінки ефективності методів корекції та навчання; аналіз конкретних випадків з життя для кращого розуміння теорії та практики.
Опис
Ключові слова
порушення мовлення, логопедія, корекція
Бібліографічний опис
Лопатіна Г. О. Логопедія : силабус освітнього компонента за освітньою програмою «Логопедія. Спеціальна психологія» на 2023-2024 навчальний рік / Г. О. Лопатіна. - Запоріжжя : БДПУ, 2023. - 11 с.