Формування готовності майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності у процесі першої педагогічної практики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглядається педагогічна практика як складова методичної системи формування готовності майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності. Готовність майбутнього вчителя математики до інноваційної педагогічної діяльності тлумачиться як інтегративна якість його особистості, яка є результатом синтезу мотивів, цінностей, знань, умінь та практичного суб’єктного досвіду й забезпечує успішну педагогічну діяльність, спрямовану на створення, розповсюдження та свідоме і доцільне використання інновацій у процесі навчання математики. Обґрунтовано роль педагогічної практики у процесі формування готовності майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності. Педагогічна практика не тільки сприяє набуттю студентами досвіду організації навчально-виховної, позакласної та позашкільної роботи, формування навичок, умінь та ціннісного ставлення до педагогічної діяльності, але й дозволяє ознайомитись із інноваційним педагогічним досвідом працюючих учителів, побачити приклади впровадження такого досвіду у освітній процес. Уточнено завдання педагогічної практики на першому (пропедевтичному) етапі формування готовності до інноваційної педагогічної діяльності, проілюстровано методичні аспекти формування готовності майбутніх учителів математики у процесі пропедевтичної педагогічної практики на першому рівні вищої освіти, запропоновано традиційні завдання педагогічної практики доповнити інноваційними. Зокрема, створення портфоліо інноваційної діяльності, підготовка проєктів, ознайомлення із досвідом інноваційних педагогічних закладів, проведення міні-тренінгів, круглих столів, віртуальних екскурсій, тощо. Портфоліо інноваційної діяльності доцільно структурувати за такими напрямами: способи, прийоми, засоби підвищення мотивації учнів, створення ситуації успіху в навчальному процесі; інноваційні форми проведення уроків; інноваційні форми, методи, засоби контролю; способи, прийоми організації рефлексії; інновації в організації позакласної роботи учнів; інноваційні форми діяльності громадських організацій, організації шкільного самоврядування.
Опис
Ключові слова
Готовність до інноваційної педагогічної діяльності, педагогічна практика, учитель математики, педагогічні інновації, readiness for innovative pedagogical activity, pedagogical internship, Mathematics teacher, pedagogical innovations
Бібліографічний опис
Формування готовності майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності у процесі першої педагогічної практики / Віталій Ачкан, Катерина Власенко, Ірина Лов’янова, Сергій Волков // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 2. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – С. 141–149.
Зібрання