Основи лінгвокультурології : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою курсу є заповнення прогалини у знаннях здобувачів вищої освіти, що стосуються проблеми взаємодії мови і культури; виявлення цілих комплексів культурних традицій, закріплених у мові; аналіз того, як міфологічні знання проявляють себе у мовних одиницях. Предметом вивчення курсу є одиниці мови, які набули символічного, еталонного, образно-метафоричного значення в культурі і які узагальнюють результати власної людської свідомості – архетипного та прототипного, зафіксованого у міфах, легендах, ритуалах, обрядах, фольклорних та релігійних дискурсах. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти буде знати: поняття лінгвокультурології як науки; об’єкт та предмет вивчення лінгвокультурології; поняття культури як найважливішого концепта лінгвокультурології; особливості взаємодії мови і культури; поняття мовної картини світу; культурно-національні стереотипи та еталони, закріплені у мовних одиницях; поняття культурної конотації. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти буде вміти: аналізувати культурно-національні стереотипи та еталони, закріплені у фразеологізмах та метафорах; визначати національно-культурний компонент значень мовних одиниць.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Крижко О. А. Основи лінгвокультурології : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік. - БДПУ, 2023. - 7 с.