Психолого-педагогічний супровід учасників інклюзивного освітнього процесу : силабус освітнього компонента за освітньою програмою «Логопедія. Спеціальна психологія» на 2023-2024 навчальний рік (3 курс)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Психолого-педагогічний супровід учасників інклюзивного освітнього процесу» є формування у здобувачів вищої освіти цілісного уявлення і теоретичних знань про зміст психолого-педагогічного супроводу як комплексної системи заходів з організації інклюзивного процесу та забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти до практичної роботи з усіма учасниками інклюзивного освітнього процесу; формування загальнокультурних та професійних компетенцій, необхідних для ефективної професійної діяльності; здійснення особистісно мотиваційної, когнітивної та практичної підготовки майбутніх фахівців. Предметом даної дисципліни є дослідження теоретичних та практичних аспектів психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами (ООП), що здобувають освіту в умовах інклюзивного навчання. Курс надає комплексні знання, розуміння концепції інклюзивної освіти, її цілей, принципів та основних стратегій, розвиває професійні навички, сприяє практичному оволодінню основними методами та підходами до психолого педагогічного супроводу учасників інклюзивного освітнього процесу.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис