Про засвоєння майбутніми вчителями початкової школи ціннісних засад національної освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Запорізький національний університет
Анотація
Розкрито особливості ознайомлення майбутніх учителів початкової школи з ціннісними засадами національної освіти; визначено сутність освітніх цінностей як складника загальних цінностей; схарактеризовано освітні цінності різних груп: морально-етичні, соціально-правові, особистісно зорієнтовані
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Барбашова І. А. Про засвоєння майбутніми вчителями початкової школи ціннісних засад національної освіти / Ірина Анатоліївна Барбашова // Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку : матеріали VІІ всеукр. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 25.10.2023). – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2023. – С. 43–45