Стратегічний розвиток сільських територіальних громад: роль зеленого туризму

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Економіка та суспільство
Анотація
У статті проаналізовано стратегічний розвиток сільських територіальних громад України та визначено роль зеленого туризму у цьому розвитку. Вказано, що формування стратегічного бачення та стратегічних цілей є основою для подальшого успішного розвитку громади. На початку стратегічного планування формулюється стратегічне бачення та стратегічні цілі громади. Вказано, що пріоритетність розвитку сільського зеленого туризму в Україні зумовлюється нагальною необхідністю невідкладного розв’язання усіх соціально-економічних проблем сучасного села. Сформульовано приклад визначення стратегічного бачення, стратегічної та оперативних цілей стратегії розвитку сільських територіальних громад, пов’язані із розвитком зеленого туризму. Наголошено, що зелений туризм спонукає до покращання благоустрою сільських садиб, вулиць і сіл загалом; стимулює розвиток соціальної інфраструктури.
Опис
The article analyzes the strategic development of rural territorial communities of Ukraine and defines the role of green tourism in this development. The development of strategies for the development of territorial units occupies a special place in strategic planning. Building a territory development strategy is an extremely difficult task, it is more difficult than building a development strategy for any large enterprise. It is indicated that the formation of a strategic vision and strategic goals is the basis for the further successful development of the community. At the beginning of strategic planning, the strategic vision and strategic goals of the community are formulated. Strategic goals, in turn, should answer the question of what exactly needs to be done to achieve the strategic vision of community development.
Ключові слова
стратегічне управління, стратегічний розвиток, стратегічна ціль, оперативна ціль, сільська територіальна громада, сільський зелений туризм, Strategic management, strategic development, strategic goal, operational goal, rural territorial community, rural green tourism
Бібліографічний опис
Леміш К. Стратегічний розвиток сільських територіальних громад: роль зеленого туризму / Катерина Леміш, Людмила Бондаренко, Вікторія Швачко // Економіка та суспільство : електронний журнал. - 2022 - Вип. 44.
Зібрання