Дослідники історії Південної України : біобібліографічний довідник. Том 2.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України вул
Анотація
Книга є складовою проекту “Історіографія історії Південної України”, завданнями якого є формування узагальнюючої картини стану вивчення історії Південної України; популяризація напрацювань науковців, що займались чи (та) займаються цим регіоном; створення можливостей для кожного дослідника, який звертатиметься до окремих аспектів історії Півдня, вільніше орієнтуватись у тематиці попередників; сприяння контактам між науковцями; формування інформаційної платформи, яка може прислужитися консолідації та координації зусиль і окремих дослідників, і інституцій з вивчення минувшини Південної України.
Опис
Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами історіографії, джерелознавства, історії України.
Ключові слова
Південь України, популяризація напрацювань науковців, Історіографія історії Південної України
Бібліографічний опис
Дослідники історії Південної України : біобібліографічний довідник / упорядник : Ігор Лиман. – Київ, 2016. – Том 2. – 496 с.
Зібрання