Дослідження мотивів вибору професії логопеда

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СПД «Охотнік»
Анотація
Цей текст розглядає мотивації студентів, які обирають професію логопеда. Виявлено, що більшість майбутніх фахівців вибирають цю професію через внутрішні бажання бути корисними.
Опис
This text explores the motivations of students who choose the profession of a speech therapist. It has been revealed that the majority of future professionals opt for this career due to their internal desire to be helpful.
Ключові слова
мотиви вибору професії, вчитель-логопед, професійна підготовка, заклад вищої освіти, motives for choosing a profession, teacher-speech therapist, professional training, pledge of higher education
Бібліографічний опис
Мицик Г. М. Дослідження мотивів вибору професії логопеда / Г. М. Мицик // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій: матеріали II Всеукр. наук. конференції (м. Дніпро, 26–27 жовтня 2018 р.) – Дніпро : СПД «Охотнік», 2018. – С. 46–48.