Психологія стресу : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія стресу» є формування теоретичних знань про психологічну сутність стресу, причини виникнення та механізми розвитку, а також практичної підготовки для забезпечення психологічної допомоги у напрямах: діагностики, психопрофілактики та корекції. Основними завданнями вивчення дисципліни «Психології стресу» є: 1) засвоєння студентами різних підходів до поняття стресу та причин його виникнення; 2) формування знань про різні форми стресу та динаміку їх прояву; 3) ознайомлення із механізмами впливу стресу на поведінкові та емоційні прояви особистості; 4) оволодіння прийомами комплексної діагностики особистості, психологічної корекції стресу, прийомами саморегуляції та індивідуальної профілактики стресу.
Опис
Ключові слова
стрес, еустрес, дистрес, фізіологія стресу, копінг-стратегії, нейтралізація стресу, психотравма, професійний стрес
Бібліографічний опис