Розвиток «soft skills» у процесі фахової підготовки майбутніх вихователів як необхідний компонент їх конкурентоспроможності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавнича група «Наукові перспективи»
Анотація
Проблема оптимізації процесу професійного розвитку педагогів закладів дошкільної освіти нині загострюється новими фаховими викликами, суспільними запитами, вимогами конкурентного професійного середовища. У зв’язку з цим, на основі теоретичного аналізу літератури, автором доведено актуальність розгляду проблеми формування надпрофесійних навичок у здобувачів вищої освіти. У статті розглядається проблема розвитку soft skills майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Актором акцентовано увагу на розвиток soft skills майбутніх педагогів, оскільки вони у значній мірі вливають на соціалізацію дитини, формування її життєвої компетентності. З’ясовано роль інтерактивних технологій у процесі фахової підготовки здобувачів вищої освіти та їх вплив на такі якості особистості як: креативність, критичність мислення, цілеспрямованість, емоційний інтелект, здатність розв’язувати складні питання, проявляти лідерські якості, працювати в команді, йти на компроміс, аргументувати власну позицію, самостійно робити висновки тощо. Розкрито сутність поняття «soft skills» майбутніх фахівців, шляхи їх формування у закладі вищої освіти. Автор статті розглядає можливості розвитку у здобувачів вищої освіти «soft skills», використовуючи 4 групи технологій інтерактивного навчання за класифікацією науковців Л. Пироженко та О. Пометун. Визначено особливості інтерактивних методів «Робота в малих групах», «Дебати», «Мозковий штурм», «Мікрофон» та їх значення з метою розвитку комунікативних навичок здобувачів, готовності до вирішення проблем, здатності аналізувати та планувати результати своєї діяльності. Дані методи займають особливе місце в процесі фахової підготовки конкурентоспроможних фахівців дошкільної освіти.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Семеняко Ю. Розвиток «soft skills» у процесі фахової підготовки майбутніх вихователів як необхідний компонент їх конкурентоспроможності / Юлія Семеняко // Перспективи та інновації науки. Серія Педагогіка : журнал. - Київ, 2022. - № 11 (16). - С. 156-166
Зібрання