PR- технології в бізнесі : силабус навчальної дисципліни для здобувачів спеціальності 051 Економіка ОПП "Економіка бізнесу" на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою навчальної дисципліни «PR- технології в бізнесі» є формування відповідальної психології учасника суспільного виробництва здатного на самостійну цивілізовану підприємницьку діяльність, діяльність пов’язану з комунікаціями із суспільством та громадськістю. Метою викладання «PR- технології в бізнесі» є формування у здобувачів вищої освіти сучасного розуміння та вміння вирішення проблеми впливу на цільові аудиторії у ринковій та суспільній діяльності підприємства. Предметом навчальної дисципліни є вивчення особливостей сутності, напрямків та психологічних засад забезпечення діяльності Паблік Рілейшнз для виявлення проблем у зв’язках між організацією та громадськістю, визначення шляхів, змісту та засобів їх розв’язання. тощо.
Опис
Ключові слова
паблік рілейшинз, PR- технології у підприємництві, громадськість, громадська думка, комунікації, імідж організації
Бібліографічний опис
Задворна О. В. PR- технології в бізнесі : силабус навчальної дисципліни для здобувачів спеціальності 051 Економіка ОПП "Економіка бізнесу" на 2023-2024 навчальний рік. - Запоріжжя: БДПУ,2023. - 5 с.