Генеза менторства як історичного явища

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті акцентується увага на сучасних тенденціях економічного, політичного та соціального розвитку, що породжують багатовекторні зміни ціннісних систем, усіх соціальних груп, серед яких особливе місце займають діти та молодь, яким у діджиталізованому світі засвоїти нові знання та сформувати необхідні компетентності, активності без менторства, наставництва дуже складно. Тому феномен наставництва є однією із закономірностей цивілізованого світу. Автором статті розглянуто історичні аспекти виникнення менторства в суспільній та педагогічній сфері. Досліджено визначення категорії та суміжних дефініцій менторства на підставі трактувань вітчизняних та закордонних науковців: І. Сидорчук, Н. Гаврилів, З. Бондаренко, Т. Бочкарьова, І. Гичан, С. Іконнікова, А. Рейман, Е. Стокдейл, Л. Тілман та ін. Встановлено, що за часів Київської Русі менторство знаходить своє відображення в народній творчості та писемній мові, житті та творах видатних київських князів Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха. Сучасна педагогічна практика звертається до історичного здобутку українського народу та передає наступним поколінням його досвід. Визначено, що історичні здобутки українського народу сьогодні транслюються в Законі України «Про загальну середню освіту», де акцентується увага на впровадженні посади ментора для молодих фахівців, які протягом першого року роботи мають пройти педагогічну інтернатуру за підтримкою досвідченого працівника, педагога-наставника. Встановлено, що сьогодні система освіти України продовжує створення цілісної системи науково-методичного та менторського супроводу: відкриті конкурси, підготовка менторів через освітні програми. Проаналізовано досвід підготовки менторів у рамках програм «Школа менторів», «Школа 3.0». Зазначено, що провідними завданнями підготовки менторів є: підтримка та розвиток лідерських якостей фахівців в умовах освітньої автономії, формування сучасного педагога, здатного приймати нові виклики часу.
Опис
Ключові слова
менторство, ментор, система освіти, Положення про наставництво
Бібліографічний опис
Захарова Н. Генеза менторства як історичного явища / Наталя Захарова // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2022. – Вип. 1. – С.104–111.
Зібрання