Вибрані питання класичної фізики : силабус з дисципліни підготовки магістрів спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика та астрономія)

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Мета курсу: набуття здобувачами фахової компетентності шляхом формування найповніших і цілісних уявлень про сучасну фізичну картину світу на основі цілеспрямованого і послідовного засвоєння змісту фундаментальних фізичних законів та понять; формування наукового світогляду здобувачів, умінь практичного застосовування набутих знань, розвиток їх пізнавального інтересу, інтелектуальних і творчих здібностей, схильності до креативного мислення.
Опис
Ключові слова
матеріальна точка, швидкість, переміщення, рівняння руху, сила, імпульс, тиск, температура, об’єм, робота ідеального газу, внутрішня енергія, ентропія, напруженість електричного поля, електричний заряд
Бібліографічний опис