Трансформація мотиву Memento mori у творах романтиків

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглядається творчість романтиків, зокрема,тарнсформація мотиву смерті. Ця тема є традиційною в українській літературі. В барокову епоху з темою смерті пов’язували низку мотивів та образів: мотив гріха та покари, дочасності і марності людського життя, образи душі, сну, серця, вічності, житейського моря, бурі тощо. У творах Юрія Федьковича є багато традиційних мотивів та образів, пов’язаних з темою смерті, проте здебільшого використаних у романтичному переосмисленні.
Опис
In the article Juriy Fedkovich’s creativity, in particular, a theme of death is considered. This theme is traditional for the Ukrainian literature. During a baroque epoch with a theme of death connected a number of motives and images: motives of a sin and punishment, perishable nature and illusoriness of a human life, images of soul, a dream, heart, eternity, the everyday sea, a storm. In Juriy Fedkovich’s works traditional motives and the images interconnected with a theme of death, but rethought in a romantic key are used many.
Ключові слова
тема смерті, романтизм, гріх, кохання
Бібліографічний опис
Новик О. П. Трансформація мотиву Memento mori у творах романтиків / Ольга Новик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 1. – С. 33–41.
Зібрання