Європейський досвід правової протидії незаконному рибальству

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ампаро
Анотація
Статтю присвячено висвітленню європейського досвіду правової протидії незаконному рибальству і з’ясуванню того, якою мірою цей досвід взято до уваги при розробленні проєкту нового Кримінального кодексу України. Констатовано поширеність в європейському дискурсі правового поняття незаконного, незареєстрованого та нерегульованого рибальства, розкрито його зміст. Проаналізовано документи Європейського Союзу, які закріплюють правові засади протидії практикам незаконного, незареєстрованого та нерегульованого рибальства. Встановлено, що сучасний європейський підхід до протидії такому рибальству ґрунтується не лише на санкційних моделях різної галузевої належності і ступеня репресивності, а й на регуляторних, превентивних за своїм спрямуванням програмах, які або не дозволяють відповідному правопорушенню відбутись, або унеможливлюють для правопорушників використання результатів своєї протиправної діяльності. Показано, що закріплений у чинному законодавстві України підхід, згідно з яким за порушення правил рибальства встановлено як кримінальну, так й адміністративну відповідальність, може розцінюватись як втілення реалізованої у частині країн Європейського Союзу «змішаної» системи правової протидії незаконному, незареєстрованому та нерегульованому рибальству. Описано передбачений законодавством Іспанії адміністративно-правовий та кримінально-правовий механізми протидії практикам незаконного, незареєстрованого та нерегульованого рибальства. Показано переваги і недоліки відповідного іспанського досвіду, а також виокремлено ті його елементи, які можуть стати у нагоді при вдосконаленні кримінального законодавства України. Зокрема, доведено, що зроблений у статтях розділу 6.5 проєкту КК України «Кримінальні правопорушення проти порядку використання природних ресурсів» наголос на майновому характері заподіюваної шкоди не бере до уваги ні комплексність шкоди, заподіюваної довкіллю вчиненням кримінальних правопорушень, охоплюваних поняттям браконьєрства, ні доцільність використання у подібних ситуаціях невизначеного законодавчого контенту. Підтримано втілену у проєкті КК України ідею уніфікації нормативних підстав кримінальної відповідальності за незаконне полювання та рибальство. Водночас вказано на необхідність доопрацювання цього документа (зокрема за прикладом КК Іспанії) у частині співвідношення заволодіння природним ресурсом, що перебуває в природному стані, та знищення або пошкодження такого ресурсу.
Опис
Ключові слова
незаконне, незареєстроване та нерегульоване рибальство, кримінальні правопорушення проти довкілля, санкції, покарання, кримінальна відповідальність, проєкт нового Кримінального кодексу України, illegal, unregistered and unregulated fishing, criminal offenses against the environment, punishment, criminal liability, draft of the new Criminal Code of Ukraine
Бібліографічний опис
Дудоров О. О. Європейський досвід правової протидії незаконному рибальству / О. О. Дудоров, Д. В. Каменський // Ампаро. – 2023. – № 2. – С. 69–80.
Зібрання