Композиція як провідна дисципліна в процесі навчання художників-живописців

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Автор у статті розглядає деякі аспекти створення композиції в живописі, досліджує зміни в композиції картини протягом усієї історії мистецтва. Доводить, що креативність і творчість є важливими факторами для створенні композиції, які можна визначити як здатність людини до конструктивного, нестандартного мислення. Ця тема дуже актуальна для майбутніх художників образотворчого мистецтва. Правила побудови композиції, визначені в цій статті, допоможуть зробити роботу (фотографію, колаж, рисунок, картину) гармонійною й збалансованою. Автор наголошує на тому, що недостатньо мати природний талант і смак, щоб гармонійно поєднувати об'єкти в обраному форматі. Потрібно знати певні правила, щоб домогтися успіху. Наприклад, правило золотого перетину. Автор звертає увагу на те, що композиція будується за певними законами. Її правила і прийоми взаємопов'язані між собою і діють в усі моменти роботи над композицією. Усе спрямовано на досягнення виразності й цілісності художнього твору. Художнику для створення емоційної й образної композиції необхідно вчитися використовувати цікаві події, персонажі, мотиви, ракурси і стани. Наголошує на тому, що постійне виконання начерків, замальовок і етюдів з натури розвиває не лише око і руку, а й композиційне мислення. Автор нагадує, що засобами композиції можуть бути різноманітні прийоми і правила. А також, що пошук оригінального композиційного рішення, використання засобів художньої виразності, найбільш придатних для втілення задуму художника, складають основи виразності композиції. Важливим є те, що навчальний предмет «Композиція» тісно пов'язаний зі змістом навчальних предметів «Рисунок», «Живопис», «Композиція станкова», в яких закладені загальні цілі і завдання за основними законами композиційної побудови, графічного і живописного виконання. Важлива роль у цьому процесі відведена оволодінню знаннями теорії в галузі історії мистецтв. Навчальний предмет «Композиція» спрямований на засвоєння глибоких знань, умінь і навичок в процесі навчання, отримання художньої освіти, а також на естетичне виховання студентів.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Титенко О. Композиція як провідна дисципліна в процесі навчання художників-живописців / Опанас Титенко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 3. – С. 206 –212.
Зібрання