Технології поствоєнної соціально-психологічної реабілітації : робоча програма

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Технології поствоєнної соціально-психологічної реабілітації» є: підготовка компетентнісних фахівців, здатних на високому професійному рівні здійснювати соціально-психологічну реабілітацію постраждалих від війни осіб для післявоєнного відновлення якості життя українців та відбудови держави; ознайомлення здобувачів із сучасними технологічними підходами соціально-психологічної реабілітаційної роботи, техніками, прийомами ефективного відновлення травмованих війною людей; формування фахових компетентностей, етичних засад професійній діяльності.
Опис
Working program in the discipline "Technologies of post-war socio-psychological rehabilitation" for applicants of the second (master's) level of higher education specialty 231 Social work of educational and professional education "Post-war socio-psychological rehabilitation."
Ключові слова
реабілітація, соціально-психологічна реабілітація, психосоціальна підтримка, соціально-психологічна допомога, rehabilitation, social and psychological rehabilitation, psychosocial support, social and psychological assistance
Бібліографічний опис
Захарова Н. М, Технології поствоєнної соціально-психологічної реабілітації : робоча програма для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота. – Запоріжжя, 2023. – 21 с.