Сутнісна характеристика уявлень про нанотехнології здобувачів загальної середньої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У контексті розвитку фізичної освіти постає проблема формування уявлень про нанотехнології здобувачів загальної середньої освіти, що потребує її ґрунтовного дослідження. Методика проведення дослідження містить аналіз нормативно-правових документів, психолого-педагогічної літератури та наукових напрацювань для визначення сутнісних характеристик основних понять, як-то: «уявлення», «уявлення про нанотехнології», «уявлення про нанотехнології здобувачів загальної середньої освіти». Виявлено, що уявлення поділяються на дві групи залежно від здійснення впливу на органи відчуття суб’єкта діяльності та виконують сигнальну, регулятивну та налаштувальну функції в її реалізації. Вони починають функціонувати в проблемній ситуації, що може мати різні ступені визначеності, передбачати наслідки події, вирішувати складні проблеми, раціонально оцінювати обставини, шукати причинно-наслідковий зв’язок та діяти в середовищі з неповною інформацією. Наведено трактування термінів з префіксом «нано-», зокрема «нанотехнологія», що в загальному розумінні визначається як вплив на речовину на рівні окремих молекул і атомів. Встановлено, що нанотехнології забезпечують можливість створювати і модифікувати наноматеріали, а також здійснювати їх інтеграцію в повноцінно функціонуючі системи більшого масштабу. Так, основним завданням нанотехнологій є отримання наноматеріалів із заданою структурою і властивостями та їхнє застосування за певним призначенням. Наголошено на необхідності усвідомлення здобувачами загальної середньої освіти ролі нанотехнологій у науці, виробництві та різних сферах людської діяльності, що зумовлює активізацію уяви як важливого пізнавального процесу. Виокремлено можливі шляхи формування уявлень про нанотехнології здобувачів загальної середньої освіти: оновлення змісту фізики щодо фізичних властивостей наноматеріалів та застосування наноприладів; освітлення історичних фактів, що зумовлюють зміни в уявленні фізичної картини світу; впровадження окремого курсу з нанотехнологій тощо.
Опис
Ключові слова
Здобувачі загальної середньої освіти, нанотехнології, уявлення, фізична освіта
Бібліографічний опис
Бондаренко В. Сутнісна характеристика уявлень про нанотехнології здобувачів загальної середньої освіти / Вікторія Бондаренко // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2022. – Вип. 3. – С.164–171.
Зібрання