Інтерактивна навчальна взаємодія в координатах розвитку професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні
Анотація
У монографії викладено методологічний аспект підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів, охарактеризовано базові поняття дослідження, розкрито сутність та структуру готовності майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів як результату професійної підготовки до інноваційної діяльності. Представлено авторську модель підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів та описано педагогічні умови її реалізації. Обґрунтовано поетапність підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів у системі педагогічних закладів вищої освіти. Монографія призначена для науковців, викладачів, здобувачів закладів вищої освіти педагогічного спрямування та вчителів початкової школи.
Опис
Ключові слова
інтерактивна навчальна взаємодія, організація інтерактивної навчальної взаємодії, професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи, інноваційна діяльність, педагогіка партнерства, суб‘єкт-суб’єктна взаємодія
Бібліографічний опис
Коваль Л. Інтерактивна навчальна взаємодія в координатах розвитку професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи : монографія / Людмила Коваль, Крістіна Петрик ; Бердян. держ. пед. ун-т. - Бердянськ ; Мелітополь : Вид. будинок ММД, 2021. - 266 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 175-210.
Зібрання