Сучасна українська мова (Розділи: Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія) : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни “Сучасна українська літературна мова (Розділи: Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія” є дати студентам глибокі наукові знання про семантичну структуру слова, системні відношення між словами, їх стилістичну диференціацію, а також словниковий склад мови, фразеологічні сполучення та різні типи лексикографічних праць. Основними завданнями вивчення дисципліни дисципліни “Сучасна українська літературна мова (Розділи: Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія” є: - засвоєння студентами теоретичних знань з таких розділів мовознавчої науки, як лексикологія, фразеологія, лексикографія; - вироблення у студентів навичок аналізу мовних одиниць, умінь застосовувати набуті знання на практиці; - ознайомлення студентів з дискусійними питаннями сучасної мовознавчої науки; підвищення культури усного та писемного мовлення студентів.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис